"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

રોજ રોજ એવું થાય , એવું થાય કે..રમેશ પારેખ

 new_rameshparekh1.jpg

રોજ રોજ એવું થાય, એવું થાય કે
આ ખંડમાં બારીના સળીયાઓની પેલે પાર આઘે
ગંધમાં તરબોળ ટેકરીઓ અહીં સૂંઘું.

પ્રિયના આશ્લેષમાં  પીગળી જતી
કોઈક કંપિતા તણા
લજ્જાળું ઉચ્છવાસો  સમી
કૈં ઘાસની વિશ્વંભમર્મર સાવ પાસે પી લઉં આકંઠ
લીલી ટોચથી પડતું મૂકીને
ટેકરીના ઘાસવહેતા ઢાળ પરથી દડદડું
કેડી થઈ પાછો ચડી લપસી પડું
ચોમેર તૃણશૈયા વિષે વીંટાળાઉં
રોમરોમથી આતુર આળોટી પડું
આખીય લીલી વેળ ઝંખેડી દઉં
સંતાઉં લીલાકાચ ઘેઘૂર ઝૂંડમાં
ને કોઈ ઓચિંતી ઉડેલી દેવચકલી-શો હવામાં ફરકું-

ફરફરું…બસ ફરફરું
ને એટલે આઘે જઉં
કે સાંજનો અંધાર ઉગે તોય
મારા નીડમાં
કયારે  ના પાછો ફરું
 

જાન્યુઆરી 30, 2008 - Posted by | મને ગમતી કવિતા

2 ટિપ્પણીઓ »

  1. I like it very much

    ટિપ્પણી by Rekha | જાન્યુઆરી 30, 2008

  2. મારી ગમતી રચના.. ર.પા.ની કવિતાનાં ભાવ જ અલગ હોય..

    ટિપ્પણી by Niraj | જાન્યુઆરી 31, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: