"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક ગઝલ-ડૉ.રશીદ મીર

naturalbeauty.jpg 

ઉઠાવ્યા  હાથ  ને    અંતે  દુવા  ફળી   જ   અહીં,
સ્વમાન  લાગણી  એવી   કે    કરગરી   જ  નહીં.

ભટકતી   રહી    ગઈ  ચોમેર   એ    રીતે  જાણે,
નજર   અમારી, અમારી  નજર    રહી જ  નહીં.

ગમી  ગઈ     હતી    કોઈની    સાદગી    એવી,
નજર  અમારી  પછી  કયાંય  પણ  ઠરીજ   નહીં.

તમાશો   થઈ  ગયા    લોકોની  ભીડી  વચ્ચે  ને,
અમારી   દ્ર્ષ્ટિ    અમારા  ઉપર   પડીજ    નહીં.

હજારો     વૈભવો  વચ્ચે       ય    એક લાચારી,
ફકીરી     હાલમાં   દુનિયા   મને  મળી  જ નહીં.

ઉપાડી  છતને   ઊભી   ઘરની    ચાર   દિવાલો,
તજીને      હૂંફની    છાયા    કશે   ગઈજ  નહીં.

સહન  કરી  હું  ગયો ‘મીર’   હસતા  મોઢે  જે,
વ્યથા  અસલમાં   એ મારી  વ્યથા હતી જ  નહીં.

-ડૉ.રશીદ મીર   

જાન્યુઆરી 2, 2008 - Posted by | ગમતી ગઝલ

2 ટિપ્પણીઓ »

 1. ગમી ગઈ હતી કોઈની સાદગી એવી,
  નજર અમારી પછી કયાંય પણ ઠરીજ નહીં.

  હજારો વૈભવો વચ્ચે ય એક લાચારી,
  ફકીરી હાલમાં દુનિયા મને મળી જ નહીં.

  ઉપાડી છતને ઊભી ઘરની ચાર દિવાલો,
  તજીને હૂંફની છાયા કશે ગઈજ નહીં.

  aa sher gamyaa…

  sundar gazal

  ટિપ્પણી by કુણાલ | જાન્યુઆરી 2, 2008

 2. ભટકતી રહી ગઈ ચોમેર એ રીતે જાણે,
  નજર અમારી, અમારી નજર રહી જ નહીં.

  સહન કરી હું ગયો ‘મીર’ હસતા મોઢે જે,
  વ્યથા અસલમાં એ મારી વ્યથા હતી જ નહીં.

  – ખૂબ સુંદર શેર… ‘કભી-કભી’વાળા છંદનો સુંદર ઉપયોગ…

  ટિપ્પણી by વિવેક ટેલર | જાન્યુઆરી 3, 2008


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: