"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ગુજરાતી શેર સમૃધ્ધિ…

 tree.jpg

શંકરની     જેમ     નાગને  મફલર  કરી શકો,
પણ ઝેર પી જવાનું  જિગર  ક્યાંથી   લાવશો?…ખલીલ ધનતેજવી

ઘણીવાર   વરસાદ    એવો   પડે ,
ચિતા  પર ચઢો  ને સળગવા ન  દે…ચિનુ મોદી

કાગળમાં  તારી યાદના  કસ્સાઓ  લખ મને,
જો શક્ય હો તો પ્રેમના  ટહુકાઓ    લખ મને…દિલીપ પરીખ

હું    બેખબર  રહું   છું   હવે  મારા   હાલથી,
કંઈ  જાણવા  સમું  હો  તો મુજને  જણાવજો…નઝીર ભાતરી

મેં  કર્યો  એકજ  સ્થળે ઊભા રહીને  ઈન્તિઝાર,
એટલે  તારા   સુધી  મારાથી  પહોંચાયું  નહીં…બેફામ

એ   સૌથી  વધુ  ઉચ્ચ તબ્બકો છે મિલનનો,
કહેવાનું  ઘણું   હો   ને કશું  યાદ ન  આવે… મરીઝ.

કલમનો  સંગ લીધો, અક્ષરી અજવાસ  લઈ લીધો,
અમે સંસારમાં રહીને પરમ સન્યાસ લઈ  લઈ લીધો..મુસાફિર પાલપૂરી

ખૂદા  ખાતર મને ખેંચી ન જા મસ્જિદ મહીં ઝાહિદ,
મને  દેખાવ  કાજે   કયાંય દેખાવું  નથી  ગમતું…રૂસ્વા મઝલૂમી

ડિસેમ્બર 31, 2007 Posted by | શાયરી | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: