"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

-તો કહું!

1960s-rajedra-shukla.jpg 

હમભી એક દીન …..!( રાજેન્દ્ર શુકલ)

******************************

લો   કરું    કોશિશ  ને   ફાવે તો  કહું,
શબ્દ    જો     એને   સમાવે તો  કહું.

આપની  નજરો  જે   ફરમાવી   રહી,
એ   ગઝલ   જો યાદ આવે તો કહું!

શાંત જળમાં એક પણ લહરી નથી,
કોઈ   થોડું    ખળભળાવે  તો      કહું!

હું    કદી  ઉચ્ચા    સ્વરે   બોલું   નહી,
એકદમ       નજદીક       આવે    કહું!

કોઈને    કહેવું   નથી   એવું નથી,
સ્હેજ    તૈયારી  બતાવે   તો   કહું!

-રાજેન્દ્ર  શુકલ

ડિસેમ્બર 10, 2007 - Posted by | ગમતી ગઝલ

1 ટીકા »

  1. સુન્દર કાવ્ય…જોકે આ કવિના કાવ્ય માટે કોઇ શબ્દોની જરૂર હોઇ શકે ખરી?

    ટિપ્પણી by nilam doshi | ડિસેમ્બર 11, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s