"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

***વહી ગયો

 love07.jpg

અચેત   શબ્દ   કેટલાય   અર્થ   ઓળવી  ગયો,
સમીર   એકસામટાં   અનેક     ફૂલ  પી   ગયો.

જવાબ  શોધવાની આ  નવી   રમત  મળી મને,
સવાલથી  સવાલ   કાપતાં  જ   ઓગળી  ગયો.

ફરી  નવો  સમય   અને  નવી  હવા  વહી  રહી,
ફરી  ચતૂર   કાગને   શિયાળ   ભોળવી     ગયો.

ન  ચેતના  રહી  કે  જાડ્ય  પણ રહ્યું   નહીં  હવે,
પ્રકાશ  બસ પ્રકાશ    ભભકતો   બધે  રહી  ગયો.

અસર  ઉપર  બધો   મદાર છે  અહીં ‘જયંતજી’,
પહાડ   ઓગળી  સ્વયં   સમુદ્રમાં     વહી  ગયો.

-જયંત ‘સંગીત;

ઓક્ટોબર 10, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ