"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વેળાસર જતા રહીએ…

heartlight.gif 

જીવન   તો   ખૂબ   માણ્યું, ચાલ  મૃત્યુની  મજા   લઈ એ,
હવે  મન   થાય  છે   કે  આપણે   અહીંથી    જતા  રહીએ.

જરૂરતનું       અમારે    જોઈ   એ    કે    માનવી  છઈ એ,
અમે    પેગમ્બરો     થોડા     છીએ   કે    ઠોકરો   ખઈ એ?

તમારી      મે’રબાની  એવી   વરસી     કે   ગળે   આવ્યા,
હવે    મન   થાય   છે  કે   તમને  પકડી ફાંસી એ   દઈ એ.

હકુમત    ને   તમે   લાયક   નથી      તેથી   વિચાર્યુ    છે,
લઈને     હાથમાં     કાનૂન   સીધા       આથડી     લઈ એ.

ફરક    તેથી     શું  પડાવાનો  અમારા     હાલમાં   યા’રબ?
તને    માલિક   કહીએ    કે   પછી     તુજને   ખુદા   કહીએ.

નથી  રહી   આ    જહાં  જીવનને   લાયક ઓ ‘જલન’ તેથી,
છે   એમાં   આપણી   શોભા   કે    વેળાસર    જતા   રહી એ.

-જલન માતરી

Advertisements

સપ્ટેમ્બર 13, 2007 - Posted by | ગમતી ગઝલ

2 ટિપ્પણીઓ »

  1. જરૂરતનું અમારે જોઇએ કે માનવી છઇએ,
    અમે પેગમ્બરો થોડા છીએ કે ઠોકરો ખાઇએ ?

    સુંદર પંક્તિ.

    ટિપ્પણી by nilam doshi | સપ્ટેમ્બર 14, 2007

  2. એક અલગ મિજાજ ! સુંદર ગઝલ…

    ટિપ્પણી by Devika Dhruva | સપ્ટેમ્બર 14, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s