"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વટમાં જીવ્યા-કિરણ ચૌહાણ

 image001computer.gif

આજ સવારથી સિસ્ટ્મ ડાઉન હતી! ત્યારે જે મન પર અસર થાય તે આ ચિત્રમાં નિહાળો!

*******************************************

તડકાના  ત્રાટકમાં  જીવ્યા, વરસાદી  વાછટમાં  જીવ્યા,
કાયમ  એક  ખુમારી સાથે,  ઘટમાં તોયે વટમાં જીવ્યા.

આંખ   હોઠને  હૃદયની   વચ્ચે  થીજેલા  સંકટમાં જીવ્યા,
મર્યાદાની  ચુનરી  ઓઢી  સપનાંઓ   ઘૂંઘટમાં   જીવ્યા.

આ   તે  કેવો  મનસૂબો  ને  આ કેવી  ખટપટમાં જીવ્યા,
તેજ   સૂર્યનું  ચોરી   લેવા  તારાઓ  તરકટમાં   જીવ્યા.

જીવ  સટોસટની  બાજી છે , તો પણ સાલું મન રાજી છે,
ભલે ચૈન ના પામ્યા તોયે  મનગમતી  એક રટમાં જીવ્યા.

સુગંધભીની  સાંજની  વચ્ચે, રંગીલા  એકાંતની   વચ્ચે,
શ્વાસ કસુંબલ  માણ્યો  જ્યારે,જ્યારે  તારી  લટમાં જીવ્યા.

ઓગસ્ટ 29, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: