"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

હૃદય બાગ-બાગ છે.

sam-graceland-50th-anni.jpg 

અંતરમાં   રાગ    છે  ને    નયનમાં  વિરાગ   છે,
‘ઓજસ’ દોરંગી  દુનિયા   પ્રણયનો   દિમાગ  છે.

વિરહી   હૃદય  મિલનમાં   વિચારે  છે  એજ  વાત,
મરવાને   માટે   હમણાં  બહુ    સારો    લાગ   છે.

આ    મૌન   મારું     જોઈને    ભૂલો    ન ! દોસ્તો!
આજેય    દિલના    દર્દની    દુનિયા   સજાગ  છે.

સંપૂર્ણતાએ    પ્હોંચી      નથી      ત્યાગ-ભાવના,
વૈરાગ્ય   પર    હૃદયને     અત્યારેય    રાગ   છે.

પાલવનો    છાંયડો    હો    કે   મૃત્યુની  ગોદ  હો,
બળતા   હૃદયને   એક   શીતળાતાની  આગ   છે.

‘ઓજસ’, એ   આજ મારી  કને   હોવા જોઈ એ,
નહિતર    શું  વાત  છે   કે    હૃદય  બાગબાગ છે.

-‘ઓજસ’ પાલનપુરી

ઓગસ્ટ 28, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 5 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: