"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

તમારા થયા પછી !

 0000831.jpg

 સિવાય  ગયું   છે   મોં   મારું ,તમારા થયા પછી !
ઝુકાવ્યું  છે  મસ્તક  તો   મારું ,તમારા થયા પછી !

હુકમ  ના  કરો   તમે  બધાની  વચ્ચે   મારા   પર,
બોલ  પડતો  હું    તો    ઉપાડું ,તમારા થયા પછી!

મૂકુ છું   ચેક     કમાણીનો    તમારા   હાથમાં તોયે,
વાસણ  ધોવાનું  કામતો  મારું, તમારા થયા પછી !

છોડી      દીધા  સ્વજનોને  તમને   મેળવવા   માટે,
રહ્યું  નહિં     કોઈ     સગુ સારું, તમારા થયા પછી !

પરણ્યા   પછી    પસ્તાવાની   ખબર    મને  નો’તી,
જીવન  મારું  લાગે    છે  ખારું,  તમારા થયા પછી !

ઝીલે  છે   બોલ     મારા     કર્મચારીઓ    ઓફિસમાં,
ઘાંટા   ઘરમાં   કેમનો    પાડું, તમારા   થયા પછી !

ઉપાડી    હાથ    દેખાડી     શકું      છું  હું પણ  કદિક,
ચીલો  નવો   શું   કામ   પાડું , તમારા   થયા પછી !

થાય  છે   વાતો ગામમાં’ચમન’ની  તમારી    તો ખુબ,
મોં   પર  માર્યુ    મેં તો તાળું , તમારા    થયા પછી !

-‘ચમન’- ચીમન પટેલ** મારા કવિમિત્ર છે, હ્યુસ્ટનવાસી, અમારી ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રવૃતીમાં એક હસ્ય કવિ ને લેખકતરીખે  જાણીતા, એમનો પ્રથમ  હાસ્યભરી આવૃતી ” હળવે હૈયે” ૧૯૯૭માં પ્રકટ, રમૂજી  તેમજ  , કટાક્ષ ચિત્રો  પણ  બનાવ છે.

Advertisements

ઓગસ્ટ 24, 2007 - Posted by | ગમતી ગઝલ

3 ટિપ્પણીઓ »

 1. તમારા થયા પછી…આ સાથે મને ગઝલ યાદ આવી ગઇ…કે તમારી વાતો થશે મહેફીલમાં તમારા ગયા પછી…

  ટિપ્પણી by Rekha | ઓગસ્ટ 24, 2007

 2. Very good Hazal–Chimanbhai-very funny–

  ટિપ્પણી by Harnish Jani | ઓગસ્ટ 27, 2007

 3. A wife was making a breakfast of fried eggs for her
  husband. Suddenly her husband burst into the kitchen.
  Careful … CAREFUL!! Put in some more butter!! Oh my
  Gosh!! You’re cooking too many at once. TOO MANY!!
  Turn them!! TURN THEM NOW!! We need more butter. Oh my
  Gosh!! WHERE are we going to get MORE BUTTER?! They’re
  going to STICK!! Careful … CAREFUL!! be CAREFUL!!You
  NEVER listen to me when
  you’re cooking! Never!! Turn them! HURRY UP!! Are you
  CRAZY? Have you lost your mind? Don’t forget to salt
  them. You know you always forget to salt them.
  Use the salt. USE THE SALT! THE SALT!!”
  The wife stared at him. “What the hell is wrong with
  you? You think I don’t know how to fry a couple of
  eggs?”

  The husband calmly replied, “I just wanted to show
  you what it feels like when I’m driving”.

  AND I READ MR.CHIMAN PATEL’S POEM….IT IS SEEN IN OUR INDIAN FAMILY,

  મૂકુ છું ચેક કમાણીનો તમારા હાથમાં તોયે,
  વાસણ ધોવાનું કામતો મારું, તમારા થયા પછી !

  છોડી દીધા સ્વજનોને તમને મેળવવા માટે,
  રહ્યું નહિં કોઈ સગુ સારું, તમારા થયા પછી !

  પરણ્યા પછી પસ્તાવાની ખબર મને નો’તી,
  જીવન મારું લાગે છે ખારું, તમારા થયા પછી !

  ઝીલે છે બોલ મારા કર્મચારીઓ ઓફિસમાં,
  ઘાંટા ઘરમાં કેમનો પાડું, તમારા થયા પછી !

  ઉપાડી હાથ દેખાડી શકું છું હું પણ કદિક,
  ચીલો નવો શું કામ પાડું , તમારા થયા પછી !

  થાય છે વાતો ગામમાં’ચમન’ની તમારી તો ખુબ,
  મોં પર માર્યુ મેં તો તાળું , તમારા થયા પછી !
  I LOVE TO PUT IN HASYADARBNAR….

  ટિપ્પણી by મગજના ડોક્ટર | સપ્ટેમ્બર 1, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s