"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

તમારા થયા પછી !

 0000831.jpg

 સિવાય  ગયું   છે   મોં   મારું ,તમારા થયા પછી !
ઝુકાવ્યું  છે  મસ્તક  તો   મારું ,તમારા થયા પછી !

હુકમ  ના  કરો   તમે  બધાની  વચ્ચે   મારા   પર,
બોલ  પડતો  હું    તો    ઉપાડું ,તમારા થયા પછી!

મૂકુ છું   ચેક     કમાણીનો    તમારા   હાથમાં તોયે,
વાસણ  ધોવાનું  કામતો  મારું, તમારા થયા પછી !

છોડી      દીધા  સ્વજનોને  તમને   મેળવવા   માટે,
રહ્યું  નહિં     કોઈ     સગુ સારું, તમારા થયા પછી !

પરણ્યા   પછી    પસ્તાવાની   ખબર    મને  નો’તી,
જીવન  મારું  લાગે    છે  ખારું,  તમારા થયા પછી !

ઝીલે  છે   બોલ     મારા     કર્મચારીઓ    ઓફિસમાં,
ઘાંટા   ઘરમાં   કેમનો    પાડું, તમારા   થયા પછી !

ઉપાડી    હાથ    દેખાડી     શકું      છું  હું પણ  કદિક,
ચીલો  નવો   શું   કામ   પાડું , તમારા   થયા પછી !

થાય  છે   વાતો ગામમાં’ચમન’ની  તમારી    તો ખુબ,
મોં   પર  માર્યુ    મેં તો તાળું , તમારા    થયા પછી !

-‘ચમન’- ચીમન પટેલ** મારા કવિમિત્ર છે, હ્યુસ્ટનવાસી, અમારી ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રવૃતીમાં એક હસ્ય કવિ ને લેખકતરીખે  જાણીતા, એમનો પ્રથમ  હાસ્યભરી આવૃતી ” હળવે હૈયે” ૧૯૯૭માં પ્રકટ, રમૂજી  તેમજ  , કટાક્ષ ચિત્રો  પણ  બનાવ છે.

ઓગસ્ટ 24, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: