"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

પામું છું-હેમન્ત દેસાઈ

august07randompics010.jpg 

સરસ  બાજી  મળી  હોવા છતાં હું હાર   પામું  છું!
અને  હાર્યા  પછીથી  એ રમતનો સાર   પામું  છું!

ખરેખર     માધુરી  સ્પર્શી  ગઈ   છે    કૈ  પરાજયની,
વિજય કરતાં વળી એમાં  અધિક  ઉપહાર પામું  છું!

અહીં  આ      સૂર્યની   નીચે  નવું  કૈ  યે  નથી  બનતું,
છતાં  એ સૂર્યની જ્યમ નિત-નવો અવતાર પામુછું!

જગતના   ચાકડા  પર  ઘૂમીઘૂમી  કો’  નિગુઢ હાથે
ઘડાતો  જાઉં  છું  ત્યમ    હું    નવો  આકાર પામું છું.

રહ્યો  માનવ,અધિક છે પ્યારી માનવતા મને એવી,
દઉં  છું    ચાંદની  જગને , ભલે     અંગાર    પામું છું.

ગમે   તે માની   લે  દુનિયા, નથી આ પ્રેમ હું કરતો,
કોઈને   મારું   કહેવાનો     ફકત  અધિકાર     પામું છું.

તમારું   રૂપ   તો  બ્હાનું  બન્યું  છે   ફકત મ્હોબતનું,
ખરું   સદભાગ્ય  છે  કે   દિલ  હું ખુશ્બોદાર પામું  છું!

-હેમન્ત દેસાઈ

ઓગસ્ટ 21, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: