"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

અંધારું કરો !-નિર્મિશ ઠાકર

 love.gif 

વૃક્ષ  ગાતું  ઘેનેભીનું  ગાન, અંધારું  કરો !
આંખ  મીંચે છે  બધાંયે પાન,અંધારું  કરો !

ફૂલ  નહીં  તો ફૂલ કેરી પાંખડી!આ શ્વાસથી
વેદનાને  આપવાં  છે માન, અંધારું  કરો !

ઓગળ્યાં આ વૃક્ષ,પેલા પ્હાડ ને ઝાંખી નદી
ધુમ્મસો શાં  ધૂંધળા  મેદાન, અંધારું  કરો !

મૌન  ઝીણું  કૈંક  બોલે  છે  અને  એકાંતના
છે-ક   લંબાતા  રહે છે કાન, અંધારું  કરો !

ધૃજતા  હાથો  પસારે   છે  હવાયે   ક્યારની
સ્પર્શ  ઉભા   છે  બની  વેરાન,અંધારું કરો!

-નિર્મિશ  ઠાકર

ઓગસ્ટ 20, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 6 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: