"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ખુદા આવે-‘કામિલ’ વટવા

sam_-_foxglove_cottage.jpg 

હૃદયના    દર્દની   તમને   જરા   જો   કલ્પના  આવે,
કસમથી    આપની  જીભે    સદા સો-સો   દુઆ  આવે.

તમારી   હોય જો ઈચ્છા  વધાવી  લઉં  હું  એને    પણ,
સકળ   બ્રહ્માંડની   ઘેરાઈ   મુજ પર  જો   વ્યથા  આવે.

સહન  હું   તો   કરી  લઉં છું , ન  સહેવાશે   તમારાથી,
એ   પાનું   ફેરવી  દેજો , જ્યાં   મારી   વારતા  આવે.

જરા    ઘૂંઘટ    હટાવી    ઝાંખવું, નજર      બચાવીને,
અમારી   જાન   જાએ   ને    તમોને   તો    મજા આવે.

તમારા    વાયદાઓ   છે    કે  રેતી   પર    મિનારાઓ,
તમારું   આવવું   જાણે    કે    પશ્ચિમથી     ઉષા  આવે.

નજર   દિલ  પર   પડે   છે તો   જ્ખ્મો   એમ    ફૂલે છે,
કે   પથ્થર  જાય  પાણીમાં   ને ઉપર    બુદબુદા    આવે.
મરણનું   મૂલ્ય  જીવનથી   વધારે  એ      રીતે   લાગ્યું,
ન  આવે  કોઈ  જ્યાં  મળવાને   ત્યાં  આખી સભા  આવે.

શિકાયત  શું   કરે  દિલ   કોઈ    ના    આવે ગજું શું છે?
મોહબ્બત   હો  જો ‘કામિલ’  તો  ખૂદ પાસે  ખુદા આવે.
 

ઓગસ્ટ 17, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ, ગમતી વાતો | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: