"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આવો આજ આઝાદીનો ઉત્સવ મનાવીએ…

 indday.jpg

                                      jamnagar.gif

આવો આજ આઝાદીનો ઉત્સવ મનાવીએ ,સાઠ ,સાઠ દિવડાની આરતી ઉતારીએ,
આવો      આજ    હરખના  તોરણ   બંધાવીએ,    ત્રિરંગી   ઝંડ્ડો  આંગણે    ફરકાવીએ.
                                                                                                      આવો આજ…

હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ,   ઈસાઈ, સર્વ ધર્મ ભળી, આ મા-ભોમની શાન વધારીએ,
પ્રાંત,પ્રાંતની ભલે  ભાષા જુદી,  સૌ  સાથ મળી  હિન્દ-માતનું  ગૌરવ વધારીએ.
                                                                                                     આવો આજ…

વિશ્વ-વિભૂતી  ગાંધી ગૌરવ,ઘર,ઘર  જઈ શાંતીનો બસ આજ  દીપ  પ્રગટાવીએ,
સત્ય-અહિંસા , વાણી વર્તન સદા રહે, ભષ્ટાચાર ને આજ સૌ દેશ-વટો આપીએ.
                                                                                                       આવો આજ…

દુનિયાભરમાં  શાન વધે,   જન્મભૂમી  છે મારી  એને    આજ  અમો વંદન  કરીએ,
દેશ મારો સ્વર્ગ બને, મહા-ભારત ,પૃથ્વીનું શ્રેષ્ટ-સ્થાન  બને  એ પ્રાર્થના કરીએ.
                                                                                                       આવો આજ…
-વિશ્વદીપ  બારડ

ઓગસ્ટ 15, 2007 Posted by | સ્વરચિત રચના | 7 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: