"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

પ્રણય-પત્રો-ચંદ્રકાન્ત ‘સુમન’

1400.jpg 

 કાં    પધારી   એ   રહ્યાં   છે ? મેં   પુકાર્યા  તો   નથી,
ખુદ-બ-ખુદ   માની  ગયાં  છે , મેં   મનાવ્યાં તો નથી.

કાં      તરંગોમાં   ઉમંગો    હું     નિહાળું    છું     ભલા?
સાગરે      કોઈ  ઉમંગીને       ડુબાવ્યા     તો     નથી!

દ્વાર     પર      આવીને   મારે       છે   ટકોરા     કોઈ,
અંધ     કિસ્મત, તું    જરા  જો   એ   પધાર્યા તો નથી?

ના     ઘટા     છાઈ    શકે      આવી    કદી    વૈશાખે,
એમણે    મારા      પ્રણય-પત્રો   જલાવ્યા   તો    નથી?

કેદ     લાગે     છે  જીવન   એણે   નજર   કીધા   પછી,
એમણે     અમને     જિગરમાંહે    વસાવ્યા   તો   નથી?

ઓશીકું    ભીનું    થયું       કેમ  રુદન   કીધા      વગર,
અમને   દિલબર !  તમે   સપનામાં   રડાવ્યા  તો નથી?

કેમ      ખારાશ       છે  આવી   એ     સંમદરના  જલે?
આંખ!  બે   આંસુ    કિનારે   તેં   વસાવ્યાં   તો   નથી?

યાદ    કાં   આવે    નહીં    મુજને    મિલન   કેરી  મજા?
એ    પ્રસંગો   તમે   પાલવ  તળે     ઢાંકવા  તો   નથી?

-ચંદ્રકાન્ત  ‘સુમન’

ઓગસ્ટ 14, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: