"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ગાંધીડો મારો -દુલા ભાયા કાગ

obk2cagzku4rcatiize4catxiufhcalnt3jqca6wc44lcao32x24casm7qshcaci5wq4caez6yqqcaug1khhca56bbggcaurhtywcalgmidycauasrqtcawjp2i8cad68qwncapbg0l7cap0xanccad30fm5.jpg 

સો  સો  વાતુંનો   જાણનારો
     મોભીડો  મારો  ઝાઝી વાતુંનો ઝિલનારો.

ડગલે ડગલે હાલ્યા કરે છે ઊંચાણમાં ન  ઊભનારોઃ
       એ…ઢાળ ભાળીને સૌ ધ્રોડવા માંડે,
   (ઈ   તો) ઢાળમાં  નવ ધ્રોડનારો…

નાનાં  બાળક  જેવો  હૈયે  લેરીલો, એરૂમાં  આથડનારો;
  ઈ….કૂણો  માખણ  જેવો સાદો ને સાયલો,
                કાળને નોતરનારો….

કાળ  જેવાને  મહાકાળ  લાગે છે, આભને બાથ ભીડનારો;
         સૂરજ  આંટા  ફરે  એવડો  ડુંગરો,
            (ઈ)  ડુંગરાને ડોલાવનારો.

ઓળખજે    બેનડી  એ    જ  એંધાણીએ,
     એ  મારા  ખોળાનો  ખૂંદનારો;
મારો  મોહનજી  એ ઝાઝેરું  જીવો  મારા
      ઘડપણનો  પાળનારો.

ઓગસ્ટ 13, 2007 Posted by | ગમતી વાતો | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: