"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વિશ્વ અંધ છે

sa-peace-dove2-ani2.gif 

આકાશમાં ઊડતું આ  પંખી શાંતી શોધે છે, મળશે?

***********************************************

ઈતિહાસને   ઊંચકી  શકું    એવાય    સ્કંધ    છે,
પણ   શું   કરું, ઈતિહાસ  તો   પાનામાં  બંધ છે.

ક્લ્પાંત     કરતી    ક્યારની     નિર્વસ્ત્ર    દ્રોપદી,
ધૃતરાષ્ટ્રની   ક્યાં   વાત  આખું   વિશ્વ    અંધ છે.

સાથે  રહ્યા    છે     એટલે     સોબત    થઈ  હશે,
કે    આજ    તો     કાંટા  મહીં   મોહક  સુગંધ  છે.

તૂટી    જશે    ક્યારેક     તો    એ   વાતાવરણમાં.
બહું    સાચવીને   શું    કરો,  આખર    સંબંધ છે.

તું    મોત     માંગીને   હવે  ‘બેદિલ’  કરીશ  શું?
જ્યાં     જીદગીમાં    રોજ     મરવાનો    પ્રબંધ છે.

-અશોક   ચાવડા ‘બેદિલ’ (૨૩-૦૮-૧૯૭૮) જન્મ-ભાવનગર  હાલ અમદાવાદમાં છે.
  ગઝલસંગ્રહ ‘પગલાં  તળાવમાં’

ઓગસ્ટ 3, 2007 - Posted by | ગમતી ગઝલ

5 ટિપ્પણીઓ »

 1. શાંતી શોધવાથી નથી મળતી…શાંતીને મેળવવી પડે છે. બહુ સરસ છે..

  ટિપ્પણી by Rekha | ઓગસ્ટ 3, 2007

 2. ધૃતરાષ્ટ્રની ક્યાં વાત આખું વિશ્વ અંધ છે.
  વાહ…સાચી વાત….

  ટિપ્પણી by Devika Dhruva | ઓગસ્ટ 4, 2007

 3. ક્લ્પાંત કરતી ક્યારની નિર્વસ્ત્ર દ્રોપદી,
  ધૃતરાષ્ટ્રની ક્યાં વાત આખું વિશ્વ અંધ છે.

  -સુંદર શેર…

  ટિપ્પણી by વિવેક | ઓગસ્ટ 6, 2007

 4. sundar rachnaa ane sundar vaat… abhaar

  ટિપ્પણી by કુણાલ | ઓગસ્ટ 6, 2007

 5. જેવું શાંતિ શોધવાનું બંધ કરીશું તો ખ્યાલ આવશે કે આપણે એના ખોળામાં જ બેઠા છીએ… 🙂

  ક્લ્પાંત કરતી ક્યારની નિર્વસ્ત્ર દ્રોપદી,
  ધૃતરાષ્ટ્રની ક્યાં વાત આખું વિશ્વ અંધ છે.

  સુંદર શેર…

  સાથે રહ્યા છે એટલે સોબત થઈ હશે,
  કે આજ તો કાંટા મહીં મોહક સુગંધ છે.

  જેવો સંગ, તેવો રંગ!!

  સુંદર ગઝલ!

  ટિપ્પણી by ઊર્મિ | ઓગસ્ટ 7, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: