"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કિનારા કંઈ નથી કહેતા

funny-pict-9.jpg 

 *********************************

ફિઝાં  ખામોશ   છે    જાણે  નઝારા કંઈ નથી  કહેતા,
જિગર  બેચેન  છે તોયે   સિતારા  કંઈ  નથી   કહેતા.

સફરમાં પણ  દિલાસો  એટલો  એમને   નથી  મળતો,
છે   મંજિલ  કેટલી   છેટે , ઉતારા કંઈ નથી   કહેતા.

વમળ  કેરી    થપાટોએ   ફગાવાઈ     છે  આરે પણ,
અમારી   નાવ  કયાં   ડૂબી  કિનારા કંઈ નથી  કહેતા.

જીવનની  અલ્પતાનો    મર્મ   પામી  જાત  સૌ  કિંતુ,
ઉઘાડા  હાથ લઈ  જગથી  જનારા  કંઈ નથી   કહેતા.

પ્રણયમાં   હોયના   ફરિયાદ ‘સાલિક’  જો પતંગાને,
જીવન   બાળી , શમાને   ભેટનારા  કંઈ નથી  કહેતા.

-‘સાલિક’ પોપટિયા

Advertisements

જુલાઇ 24, 2007 - Posted by | ગમતી ગઝલ

4 ટિપ્પણીઓ »

 1. પ્રણયમાં હોયના ફરિયાદ ‘સાલિક’ જો પંતાગોને,
  જીવન બાળી , શમાને ભેટનારા કંઈ નથી કહેતા.

  its true..!

  ટિપ્પણી by chetu | જુલાઇ 24, 2007

 2. અમારી નાવ કયાં ડુબી કિનારા કંઇ નથી કહેતા….કિનારા તો હમેંશા ખામોસ જ હોય છે….બહુ સરસ છે..

  ટિપ્પણી by Rekha | જુલાઇ 24, 2007

 3. ‘સાલિક’ વિદ્યાર્થી કાળમાં ગમતા કવિઓમાંથી એક હતા. M.S.U.Baroda માં 60-62 માં’ ઉર્મિ નવ રચના’ હાથ માં લેતા આંખો ‘સાલિક’ અને રખડતા શાયર ‘શેખાદમ’ની રચના શોધતી. આ ગઝલ મને ઘણી પ્રિય હતી.ફરી વાંચી ઘણો આનંદ થયો. શ્રીવિશ્વદીપ બારડ અને ફૂલ વાડી નો ઘણો આભાર. એમની બીજી એક રચના .મને માફ કરશો? જો આપની પાંસે હોય તો જરૂરથી પોસ્ટ કરશો.એનાં કંઇક શ્બ્દો આ પ્રમાણે છે.
  ‘તમારી પગની પાની ચૂમીને છવાયા છે,સંધ્યા સવારો નાં રંગો.

  કંઈ નથી કહેતા રદીફ પર મેં તે ગાળામાં એક ગઝલ લખેલી ‘બાગે વફા’માં પોસ્ટ કરેલ છે.રસિકો વાંચી શકે છે.
  http://arzewafa.wordpress.com/2006/05/11/kainathee-kaheta/

  કંઇ નથી કહેતા – મોહઁમદઅલી ’વફા’
  Thursday, May 11th, 2006 in ગઝલ (Edit)
  તમારી આઁખડીના આ ઇશારા કઁઇ નથી કહેતા.
  થયુઁછે શુઁ હવે આ બોલનારા કઁઇ નથી કહેતા.
  અમે આ આઁગળીઓ ડાળકીએ જઇ જરામૂકી,
  અમારી યાદનાગુલ ખાળનારા કઁઇ નથી કહેતા.

  ટિપ્પણી by wafa | જુલાઇ 24, 2007

 4. જીવનની અલ્પતાનો મર્મ પામી જાત સૌ કિંતુ,
  ઉઘાડા હાથ લઈ જગથી કંઈ નથી કહેતા.

  – આ શે’રમાં જગથી શબ્દ પછી ‘જનારા’ શબ્દ લખવાનો રહી ગયો લાગે છે.

  પ્રણયમાં હોયના ફરિયાદ ‘સાલિક’ જો પંતાગોને,
  -અને અહીં પતંગોની જગ્યાએ પતાંગો થઈ ગયું લાગે છે.

  ટિપ્પણી by વિવેક | જુલાઇ 25, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s