"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

જમાનો બદલાય છે.બૈરા પણ બદલાય છે!(હસો યાતો રડો!)

wife-yeaterday.jpg 

ગઈ કાલની સ્ત્રી!

પતિ દેવો ભવ! સુપ્રભાતે ઊઠી પત્ની  પતિની સેવા કરતી. તેમની ચરણ રજ સ્પર્શ કરવા! પતિઓ કેટલા ખુશ હતા?

**********************************************************************

wife-today.jpg

આજની સ્ત્રી

ભાઈ જાગો જમાનો બદલાયો ! ભાગો, ઉઠો ! ચા તૈયાર થઈ? કોફી ! નાસ્તો તૈયાર છે? લો હવે દેવીને ઉઠાડો!

***********************************************************************

wife-in-feature.jpg

આવતી કાલની સ્ત્રી !

” હવે નોકરની જરુરજ નથી! રસોયો , ના, ના એવા ખોટા ખર્ચ શા માટે ? હવે એ અમારા ઘરનું બધુંજ કામ સંભાળે છે!”  દેવી છાપુ વાંચતાં વાંચતાં બોલી! “વાસણ, વેક્યુમ, ગારબેજ ,
લોન્ડ્રી,આર્યન(ઈસ્ત્રી),બસ મારે તો જોબ સિવાય કશી ઘરની ચીંતાજ નથી!”

****************************************************************

જુલાઇ 14, 2007 - Posted by | ગમતી વાતો

3 ટિપ્પણીઓ »

 1. જમાનો બદલાયો નથી
  ૨૧મી સદીની સ્ત્રી
  પુરૂષની નબળા પાસાને
  ઓળખી ગઈ છે.

  ટિપ્પણી by pravina kadakia | જુલાઇ 16, 2007

 2. yes …right..!

  ટિપ્પણી by chetu | જુલાઇ 16, 2007

 3. enjoyed..with nice pictures…maja avi gai.

  ટિપ્પણી by nilam doshi | જુલાઇ 17, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: