"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

ફકત એક પેટને ખાતર હું આખા તનને વેચું છું !!

showletter-20.jpg 

આ ફોટો જોઈ  એક જોક્સ યાદ આવી જાય છે.. એસિયન અને યુરોપિન સ્ત્રીમાં તફાવત શું?
તફાવત માત્ર એટલો કે એસિયન સ્ત્રી  પુરુષની પાંચ ફૂટ પાછળ ચાલે  છે ! અને યુરોપિયન સ્ત્રી પુરુષને વાંદરાની જેમ નચાવે છે  !( જોકે  હવે સમય બદલાયો  છે. એક જૂની કહેવત યાદ   આવી જાય છે. પહેલાં કહેવાતું કે..દિકરી ને  ગાય દોરે ત્યાં જાય ! ને હવે કહેવાય છે કે દિકરીને ગાય  ફાવે ત્યાં જાય!)

***************************************************************************

કોઈ     હમદર્દ  આવે છે , કોઈ    ગમખ્વાર   આવે   છે,
હજારો     દર્દ     લઈ    ને    લોક   મારે  દ્વાર  આવે છે;
ઘણાં    તો    શખ્સ  એવા  કે       મને ધિક્કાર  આવે છે,
છતાં   મુજ   ભાવન   કિંમત  નથી,  વર્તન  ને  વેચું ઉં,
ફકત  એક    પેટને    ખાતર  હું    આખા  તનને   વેચું છું.

મને   મારી  આ    બરબાદીઓનો   કંઈ   ગમ નથી  હોતો,
રહે   છે   કોઈ-કોઈ   વાર   પણ     હરદમ  નથી    હોતો,
આ   બેપરવાહીનો   આનંદ  પણ    કંઈ કમ  નથી    હોતો,
જગતમાં     જીવવું    જો   હોય  છે    જીવનને     વેચું છું,
ફકત   એક    પેટને    ખાતર  હું    આખા  તનને   વેચું છું.

જવાની    જાય   છે  વીતી   ને    જોબન   જાય  છે  ઢળતું,
મેં  મારી   નથનીને   વેચી   છતાં  કઈ   પણ   નથી વળતું,
હવે    તો    દેહ  વેચી   પેટ     પૂરતું   પણ  નથી    મળતું,
ઘણી     વેળા   હું      મારા      દેહના      કંચનને  વેચું છું,
ફકત     એક    પેટને    ખાતર  હું    આખા  તનને   વેચું છું.

-નઝ્

જુલાઇ 13, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: