"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

વારતાના અંતમાં

showletter3.jpg 

એક    માણસ    હારવાનો      વારતાના અંતમાં;
હું      દિલાસો  આપવાનો       વારતાના અંતમાં.

સોળ    આના સાવ  સાચી  વાત લઈ ને  આવજો,
હું    પુરાવો     માગવાનો    વારતાના    અંતમાં.

પાનખરની     કેટલી  થઈ   છે  અસર  એ શોધવા,
ડાળ    લીલી      કાપવાનો    વારતાના   અંતમાં.

હું    તમારી     જીતનો      હિમાયતી   છું   એટલે,
સાથ    કાયમ    આપવાનો     વારતાના   અંતમાં.

કોણ    મારા    શ્વાસનો     હકદાર   છે  એ જાણાવા,
રાત     આખી    જાગવાનો    વારતાના    અંતમાં.

જિંદગીભર    આપતા  આવ્યા     છો   જાકારો  ભલે,
હું   તમારો       લાગવાનો     વારતાના    અંતમાં.

-દિનેશ કાનાણી’પાગલ'(૦૬-૦૯-૧૯૭૧) રાજકોટમાં વસે છે.
વ્યસાયઃ લેખન

જૂન 22, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 4 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: