"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક ગઝલ- પારુલ મહેતા

 fun120.jpg

શૂળીનો   ઘા  એ  સોય   વડે   ટાળે છે, આ  માણસ  ખતરનાક   લાગે છે;
આંખોમાં  રેશમી    ઈરાદા     પાળે  છે, આ  માણસ  ખતરનાક   લાગે છે.

પોતાના     શહેરમાં , પોતાના     લોકો     સાથે ,     અજાણ્યો       થઈને,
ગલી-નાકે    કલ્લાકો   એ    ગાળે   છે,  આ  માણસ  ખતરનાક  લાગે છે.

ધીરે     ધીરે, છાને     છાને , રાત     આખી     હાંફતી     ફૂટપાથો      પર,
સીઝતા   શ્વાસોને    જરી   પંપાળે    છે, આ  માણસ  ખતરનાક   લાગે છે.

તાકીને     તમારી    જ   તરફ     રાખીને    બંદૂક    તમારા   ખભા   ઉપર,
કેટલી      લાશોને   આમ    ઢાળે  છે,   આ  માણસ  ખતરનાક   લાગે છે.

શણગારે     છે      પ્રથમ  તો          માણસને      રિવાજોથી        ,  સમાજોથી,
ત્યાર  પછી આખો  આખોજ  એને  બાળે છે, આ  માણસ  ખતરનાક   લાગે છે.

-પારુલ મહેતા(૦૬-૦૯-૧૯૫૯) જન્મ સ્થળ અમદાવાદ. હાલ બરોડા

જૂન 14, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 6 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: