"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કેટલા વાગ્યા હશે ?

 

જ્યોત   દિવાની   ઠરી   છે, કેટલા વાગ્યા હશે ?
રાત     લંબાતી   પડી   છે, કેટલા વાગ્યા હશે ?

શ્હેર સન્નાટા મહીં ડૂબી ગયું છે,કેટલા વાગ્યા હશે ?
સ્તબ્ધતા   પાસું    ફરી    છે,કેટલા વાગ્યા હશે ?

ઘૂઘવે   એકાન્ત   ને   આ    શ્વાસ  બેઠા થાય છે,
નીંદ  આ   ભાંગી   પડી   છે,કેટલા વાગ્યા હશે ?

ક્યારની   હાંફી   રહી   છે   આ ધ્રાસકાની વારતા,
સાપણો    મેડી     ચડી   છે ,કેટલા વાગ્યા હશે ?

અંધકારે   ડૂબનારો      વ્હાણ     જેવી     ધારણા-
ચીસ     જેવી    વિસ્તરી    છે,કેટલા વાગ્યા હશે ?

સુસ્ત   સૂતેલો   સમય    છે   બંધ આ ઘડિયાળમાં,
અંધ  આ    ભીંતો   ખડી   છે, કેટલા વાગ્યા હશે ?
– નિર્મિશ ઠાકર

જૂન 8, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: