"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક કાવ્ય-રમેશ પારેખ

0505101752551sunset_serenade_b.jpg 

 -કે કાગળ હરિ લખે તો બને
અવર લખે તે એકે અક્ષર નથી ઊકતો મને…

મોરપીંછનો  જેના ઉપર  પડછાયો ના  પડિયો
શું વાંચું એ કાગળમાં  જે  હોય શાહીનો ખડિયો?
એ પરબિડિયું શું ખોલું જેની વાટ ન હોય આંખને..

મીરા કે પ્રભુ, શ્વાસ  અમારો કેવળ એક ટપાલી
નિશદિન આવે જાય  લઈને  થેલો  ખાલી ખાલી
ચિઠ્ઠી  લખતાં વેંત  પહોચશે   સીધી   મીરાં કને…

જૂન 2, 2007 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 3 ટિપ્પણીઓ

નિદાન

 images2.jpg

ગઈ કાલે
લોકશાહીના
પેટમાં
સખત
દુખાવો ઉપડ્યો
ડૉકટરે
તપાસીને કહ્યું ;
‘પેટમાં’
સત્તાની  ગાંઠ છે.

ફિલિપ કલાર્ક (૨૭-૧૨-૧૯૪૦) ઉપનામ’રાજભારતી’. જન્મ ખેડા જિલ્લાના સામરાખામાં
.’નગર વસે છે'(૧૯૭૮), ટહુકી રહ્યું ગગન’ (૧૯૮૨) એમનો સંગ્રહો. આ ઉપરાંત બાળક કાવ્યો પણ લખ્યાં છે. ગ્રામજીવનની ઝંખના અને નગરજીવનની અકળામણ વિશેષ પ્રહટ થાય છે.

જૂન 2, 2007 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: