"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક ગઝલ-ઈકબાલ મોતીવાલા

ldrh0101.gif 

 મૌલવીના ગામ  વચ્ચે  મય પીવાનું મન  થયું,
આ  તમારા  પૂણ્યને   પડકારવાનું  મન   થયું.

સાવ   ચિંથરેહાલ   આખી  જિંદગી ભટક્યા કર્યું,
આખરી    ક્ષણને  હવે શણગારવાનું   મન થયું.

ચાંદ-સૂરજનું    ગ્રહણ   થાતું   રહે   છે  એટલે,
તારલાની   જેમ  અમને   જીવવાનું   મન થયું.

જોખમી   દાવો   લગાવ્યા    કાળના   જુગારમાં,
ને   હવે  જીતેલ  બાજી    હારવાનું   મન   થયું.

આયનામાં ખુદને   મળવાની  ઘણી   ઈચ્છા હતી,
લ્યો   મળ્યા   તો કેમ  આંસુ સારવાનું મન  થયું.

મે 21, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 6 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: