"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક ગઝલ-પુરુરાજ જોષી

marea11111111111111111112221.gif 

 ઉદાસીનું  ધુમ્મસ  ખસે  છે જ ક્યાં ?
પથ્થરનાં  ફૂલો   હસે   છે જ ક્યાં ?

ડામરની  સડકો  ને  ચોરસ મકાનો,
શહેરોમાં માણસ  વસે   છે જ ક્યાં ?

અમે  ધૂપસળી  થઈને સળગી રહ્યાં,
મંદિરની  મૂરત   શ્વસે  છે  જ ક્યાં?

નહીં  તો  ન   જીવતો રહ્યો  હોઉં હું ,
સ્મ્રુતિઓના  સર્પો   ડસે છે જ ક્યાં?

પુરુરાજ જોષીઃ(૧૪-૧૨-૧૯૩૮) નડિયાદમાં જન્મ. સાવલીની
 કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક. ‘નક્ષત્ર’ એમનો કાવ્ય-સંગ્રહ.

મે 10, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 3 ટિપ્પણીઓ

દંભીઓને

 tn1.jpg

રાતો રાત
દાઢી ઉગાડીને ફરતા
હે!     મિત્રો
થોભો.
વગર વિચાર્યે હવે
એક ડગલુંય આગળ ન માંડતા.
થોભો.
મૂંડાવી નાખશો તો ભૂંડા લાગશો
અને, રહેવા દેશો તો-
મારી નજરમાં  તો, ઘાસ છે!
હા,
ઘાસ છે ઘાસ પેલું ઘાસ!

મંગળાદાસ રાઠોડઃ (૧૪-૦૩-૧૯૩૮) અધ્યાપક. સુરતમાં રહે છે.
કાવ્ય-સંગ્રહ ‘ કાષ્ઠશિલ્પ

મે 10, 2007 Posted by | મને ગમતી કવિતા | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: