"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

કસરત કરો…

4ppl1.gif 

 કસરત કરે જે  રોજની,
મળે તાજગી   તનની,
શરીર  સુવાળું    બને,
લાગે  જાણે   જુવાની.

***************************

એપ્રિલ 26, 2007 - Posted by | સ્વરચિત રચના

1 ટીકા »

  1. કસરત કરો….આ વાંચી ને તો મને પણ કસરત કરવાનુ મન થઇ જાય છે. બહુ સરસ છે. સવારમાં આવુ વાંચવાનુ ગમે છે.

    ટિપ્પણી by Rekha | એપ્રિલ 26, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: