"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

છેડ છાડ-‘નાઝિર’

 111859xnwclh15tv1.gif

 બિન્દું ઝાકળનાં ન કરજો કંઈ સુમનની છેડછાડ,
આંસુઓ  શીખી જશે કરતાં નયનની   છેડછાડ.

ખૂબ કીધી’તી અમે   એના  જીવનની છેડછાડ,
લાશને   ઢાંકો, હવે છોડો    કફનની  છેડછાડ.

એ   વિતેલા    સહું પ્રસંગોની  મજા  લેવા ફરી,
મારે ખૂદ  કરવી પડી મારાજ   મનની  છેડછાડ.

કંટકોએ   વિફરી પાલવ   ચીરી  નાખ્યો   તુરત,
મેં  હજી કીધી   જરા   એના   સુમનની છેડછાડ.

એમની   આદત મુજબ   ઠોકર    લગાવી  કબ્રને,
હું તો  સમજ્યો’તો   કે  છૂટી પ્રિયજનની છેડછાડ.

છે  નજીવું  કિન્તું  આકાંક્ષા   તો’નાઝિર’ જોઈલે !
આજ   રજકણ  જાયછે   કરવા  ગગનન  છેડછાડ.
 

એપ્રિલ 25, 2007 Posted by | ગમતી ગઝલ | 2 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: