"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મા !? -મિત્તલ રાજગોર

mother-with-child.jpg 

હું કાંઈ ના કહું
તો’ય તું સમજે મારી ભૂખ અને તરસ…
આ ગર્ભાવાસમાં
મારો અર્ધાકાર, લઈ રહ્યો છું…
તારાજ શ્વાસ અને ઉચ્છ્ વાસ
   ઓહ !
તું કેવી હશે ? તને જોવી છે… અને
કહેવું છે ‘મા’, તું કેટલી સારી છે !
મેં જોયું…?
તું સૂતી’તી ઓપરેશન ટેબલ પર
હું લાલ…ડાઘ જેવી ફેલાઈ ગઈ ચાદર પર,
મેં કહ્યું…મા,
મા તું કેટલી સારી…છે!?
  તેં સાંભળ્યું ?
સફેદ ગ્લવઝથી ખરદાયેલી…હું
‘વૉશ’ થતી ગઈ બેશીનમાં
એક અવાજ, ‘ એબૉરશન સક્સેસફૂલ’

એપ્રિલ 21, 2007 Posted by | મને ગમતી કવિતા | Leave a comment

   

%d bloggers like this: