"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આંખ

thumbnailcae42o27.jpg 

કાળપર નજર રાખતી આંખે,ઈતિહાસને બદલતો જોયો,
સ્વગૅ ને ધરતી પર, વિનાશનો  ઓકતો  અંગાર જોયો.

હાક મારે પૃથ્વી ધ્રજે ,એ  લંકેશ્વર ધૂળમાં રઝળતો જોયો,
સમ્રાટ  સિંકદર  ન રહ્યો, હિટલર ને કાળ ભરખતો જોયો.

અહિંસાના ફરીસ્તાને અહીં ગોળીના ઘાવથી મારતો જોયો,
કોણે  કરી છે  પરવા? હિંસાનો  દોર  અહીં ચાલતો જોયો.

જોતી  રહીં એ  કાળને , બ્રહ્માંડમાં  કાયમ ચાલતો જોયો,
“હશે  કોણ  કાલે ?”   આવું  ભવિષ્ય એણે ભાખતો જોયો.

માર્ચ 8, 2007 - Posted by | ગઝલ અને ગીત

3 ટિપ્પણીઓ »

  1. સરસ.કાળને બ્રહ્માંડમાં ચાલતો જોયો.

    ટિપ્પણી by nilam doshi | માર્ચ 8, 2007

  2. nice thoughts…

    ટિપ્પણી by ઊર્મિસાગર | માર્ચ 8, 2007

  3. કાળ વિષે મહાભારતમાં સરસ વાત કરેલ છે. બહુ સરસ છે.

    ટિપ્પણી by Rekha | માર્ચ 9, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: