"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

હવે તો બસ કર !!

thumbnailca8kp852.jpg 

માનવી ક્યાં સુધી માંગતો રહેશે ?
આદમ   આવી   “ઈવ” માંગી,
રહેવા આસરો,પીવા પાણી ને અન્ન આપ્યું,
ઈવ સાથે સંતાન-સુખ  દીધું..

ન કરી માંગ કોઈ ઓછી માનવીએ,
હાથ ઉંચા કરી કરી માંગતો રહ્યો,
ઉંડવા આકાશમાં, દોડવા ધરતી પર,
સુખ-સાયબી, મહેલો માંગતો રહ્યો.

“ભોગવે છે,માણેછે એજ તારું સ્વગૅ છે,
રહું છું ખુદ સાગર તળે,શેષનાગ સંગ,
શંકર રહે રાખ ચોળી સ્મશાન ઘાટ પર,
રહે બ્રહ્માં કમળ કુંડે,પલાઠી પર.”

“મળ્યું છે   જે સુખ તને વિશ્વમાં,
નથી એવું કોઈ સાધન  બ્રહ્માંડમાં ,
માંગ્યું    એ બધું   જ તને મળ્યુ ,
સુખ શોધવા બીજા ગ્રહે શીદ ફરે ?”

“પૈદા કરી આ માનવ જાત,
ખુદ પસ્તાયો છું મારી જાત પર,
નથી કોઈ આરો તારી માંગનો માનવ,
ખમૈયા કર,  હવે તો બસ કર !!!

  

માર્ચ 7, 2007 - Posted by | કાવ્ય, ગદ્ય્-પદ્ય કવિતા

3 ટિપ્પણીઓ »

  1. બહુ સરસ કવિતા છે. માગ્યા વિના તો મા પણ ના પીરસે…આ તો જન્મયા ત્યારથી ચાલતુ આવ્યુ છે. માગવા પાછળ તો દરેકને ખુશામત કરવી પડે છે, વખાણ કરવા પડે છે. વખાણ તો દરેક્ને ગમતા હોય છે.

    ટિપ્પણી by Rekha | માર્ચ 7, 2007

  2. ‘બનાવી જીવની ઝંઝાળ પ્રભુ તેં હાથ ધોયા છે’

    ટિપ્પણી by pravina kadakia | માર્ચ 7, 2007

  3. bahu saras

    ટિપ્પણી by vijayshah | માર્ચ 8, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: