"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એવું ના બને કે..

3207961.jpg 

એવું ના બને કે..
 
ન રહે  મંદીર , મસ્જીદ  કે  ચચૅ ના વાડા,
     વસે છે માનવી અહીં ,બસ એક માનવ -મંદીર બને.

ધમૅ સઘળા મટી , એક માનવ ધમૅ બને,
         હિંસા  અહિંસા  બની, એક  સુંદર  સ્વગૅ  બને.

રંગ ભેદ ના ભાવો  ભસ્મી-ભૂત  બને,
          ભવ્ય ભાઈ  ચારાના  ભાવનું  એક નગર બને.

સીમાઓ હટી એક અહીં સઘળી ધરતી બને,

          સૌ  સાથે   મળી  અહીં એક  વિશ્વ-કુટુંબ બને.

એવું પણ બને !!!

માર્ચ 6, 2007 - Posted by | સ્વરચિત રચના

2 ટિપ્પણીઓ »

  1. i am so happy to receive your website. It is fantastic. We need to read our language it gives me such a great feelings.

    thank you very much

    Geeta

    ટિપ્પણી by Geeta Vora | માર્ચ 6, 2007

  2. એવુ પણ બને કે બધુ ભુલીને જીવનને એક સ્વગ જેવુ પણ બનાવી શકીએ. એક બીજાના મતભેદને ભુલીને એક કુટુંબ પણ બનાવી શકીએ. બહુ સરસ કવિતા છે.

    ટિપ્પણી by Rekha | માર્ચ 6, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: