"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

શાયરી

                   cazx0edzca3hqtv9caru6bbnca7emjo4cagl6qrbca74486bcag68xhzcahd8iujcag5dqzecaosr388cazwm1tscauqc311ca20nw2gcawia623camj7o49caefdvz9ca1lhzzica6erqfpcant74d8.jpg

બુદ બુદા રૂપે પ્રકટ  થઈ ગઈ, ડુબનારાની વ્યથા ,
ઠેસ દિલને, બુધ્ધીને પૈંગામ એવો દઈ ગઈ,
કેવા હલકા છે આ સાગરના પાણી ?શું કહું ?
જીવતો ડુબી ગયો અને લાશ તરતી થઈ ગઈ !!

ફેબ્રુવારી 22, 2007 - Posted by | ગમતી ગઝલ

3 ટિપ્પણીઓ »

  1. શાયરી બહુ ગમી. આવી રીતે ઘણુ બધુ લખતા રહો.

    ટિપ્પણી by Rekha | ફેબ્રુવારી 22, 2007

  2. સરસ

    ટિપ્પણી by pravinash1 | ફેબ્રુવારી 23, 2007

  3. “Lash Tarti thai gai–Wah Wah–kya nkehne !!!

    ટિપ્પણી by Harnish Jani | ફેબ્રુવારી 28, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: