"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મરણ પછી સ્મરણ !!

 

 મરણ  પછી  સ્મરણ  કરે   કેવો   રૂપાળો   રિવાજ છે !!
મોઘી માહીલી તસ્વીર બનાવી,યાદ સસ્તી બનાવી છે.

દેહનું દેવળ રહ્યું અંધારે, હવે રોજ, રોજ દિવા પ્રકટે છે,
જીવતા તો કદર  ના કરી, મર્યા પછી રૂદન આ કેવું છે ?

ન કરી કોઈએ પરવા, હવે ફૂલમાળા તો  મનની શાંતીછે,
મરણ પછી કરે ચરણ  સ્પશૅ,લાંબી  કતારો જોવા લાગે છે.

જીવતા કોઈ જાણે નહીં,પછી”નામના” મહેલો બંધાય છે.
ઠેર ઠેર પુતળા બંધાય, પહેલા એને  ગોળી એ દેવાય છે

“સદ્-ગ્રહસ્થ તરીકે જન્મવું તે એક અકસ્માત છે, સદ્-ગ્રુહસ્થ તરીકે મરવું તે એક સિધ્ધિ.”-વિચાર-માળાના મોતી

ફેબ્રુવારી 7, 2007 - Posted by | સ્વરચિત રચના

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: