"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

એક્કા-વન-વષૅ !!

2988318226.jpg 

 આધેડ જિંદગીના અધૅ રસ્તે,
     એક્કા..વનમાં  પ્રવેશ મારો,
સમય સાથેની દોટ,
     સમય માટેની દોટ ,
દોડતો રહ્યો !બસ દોડતો રહ્યો !!
     વરસો લગી…
સૂયૅ સમું સોનેરી શયન ,
     ચમકતી ચાંદ ની શ્વેત ચાદર ,
ઓઢી એક ક્ષણભર વિરામ !!!
     કશી ખબર નહીં ..શું થયું??
અચાનક એવો વટોળ ફૂંકાયો,
     સાથ આંધીની અદેખાઈ!!
ચો-તરફ જાણે કાળની આંખ ફરકી,
     ફેંકાઈ ગયો દૂર દૂર, રોળાઈ ગયો!
આંખની અંધારી કાળી ચાદરે..
    વીંટાળી લીધો.. વનમાં જાણે એકલો ઊભો!!!

(” નાદાનમાં નાદાન સ્ત્રી પણ હુશિયાર પુરૂષ સાથે કામ પાડી શકે છે, પણ નાદાન પુરૂષ સાથે કામ પાડવા માટે અત્યંત કુશળ સ્ત્રીની જરૂર પડે છે “- વિચાર-માળાના મોતી)

ફેબ્રુવારી 7, 2007 - Posted by | કાવ્ય

2 ટિપ્પણીઓ »

  1. જોકે તમે તો વનમાંથી પસાર થઈ ગયા છો. અમે હજી વનમાં ફરતા રહીએ છે. કૉઈક દિવસ કયાંક સાથે ભેગા થઈ જઈસુ.

    ટિપ્પણી by Rekha Barad | ફેબ્રુવારી 7, 2007

  2. Creative.Enjoyed reading this.
    http://wordsthatwow.blogspot.com

    ટિપ્પણી by Meeta Dave | ફેબ્રુવારી 8, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: