"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

બદલાય છે

 

હર  પળ  અહીં  કેવા  દુનિયાના  રંગ   બદલાય છે,
પાંપણે   લટકતા  આસું ના કેવા   ઢંગ  બદલાય છે.

કયા  કોઈની પર  ભરોસો  રાખી શાંતીથી  સુવાય છે,
આપેલા    વચનો   અહીં   વારં   વાર  બદલાય છે.

કહેવું  કંઈક , કરવું   કંઈક  એવો અનોખો રિવાજ છે,
પ્રેમ સસ્તો મળે, વળી એના ભાવ  પણ બદલાય છે.

કહેવાય સ્ત્રીને લક્ષ્મી ,ને વળી અપમાન એનું થાયછે.
લુંટાતી આબરૂ ના  અહીં   આજ   ભાવ   બદલાય છે.

ચોર  દંડે   કોટવાળને એવો અનેરો અન્યાય થાય   છે,
નિદૌષ પુરાઈ પાંજરે  એવા રંગ ન્યાયના બદલાય છે.

કોને સાચો રસ્તો પુછું, સૌ ના આડા  રસ્તા   હોય છે,
દંભી    દુનિયાના  તો  મા-બાપ   પણ  બદલાય છે.

કોઈ  કોઈનું   રહ્યું નથી અહીં , સૌ સ્વાથૅના સગા છે,
ભલુ   કરતો રહેજે ભલા,ભલેને  અહીં રંગ બદલાય  છે.

જાન્યુઆરી 31, 2007 - Posted by | સ્વરચિત રચના

2 ટિપ્પણીઓ »

  1. Wording is good, I really like it. Keep it up.

    Ramesh Patel

    ટિપ્પણી by Ramesh S. Patel | જાન્યુઆરી 31, 2007

  2. vah!
    sundar!

    ટિપ્પણી by vijayshah | જાન્યુઆરી 31, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: