"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

હોયછે.

 

રોજ રોજ આંસુ પાડનારા, મજાકનુ કારણ  બનતા હોય છે
દદૅ  કોણ લે,  સૌ    વાતનું   વતેતર    કરતા   હોય છે.

કેટલાય  ઘર  એમને  એમ  બળી  ખાખ થઈ જતાં હોય છે,
 ભભુકતી આગને   ફૂંક મારવાની   મજા   માણતા   હોય છે.

યજ્ઞ   કરનાર  ઘીના   ડબ્બા   હજારો   હોમાતા     હોય છે,
દલીતોના   પેટ પર  પાટુ     મારવાનું  કામ  કરતા હોય છે.

મોતની મજાક ઉડાવી લાશપર  આંખ આડા કાન કરતા હોયછે,
“દીપ” રાખજે  કાળજું   કઠણ  ,દુનિયા સાવ નઠારી  હોયછે.

જાન્યુઆરી 29, 2007 - Posted by | સ્વરચિત રચના

4 ટિપ્પણીઓ »

 1. “દીપ” રાખજે કાળજું કઠણ ,દુનિયા સાવ નઠારી હોયછે.

  એકદમ સાચી વાત

  ટિપ્પણી by vijayshah | જાન્યુઆરી 29, 2007

 2. દુનિયા નઠારી હોય કે સારી
  ‘દીપ” એમાંજ જીવવાનું હોય છે

  ટિપ્પણી by pravinash1 | જાન્યુઆરી 29, 2007

 3. Very well said!

  ટિપ્પણી by Rachit | જાન્યુઆરી 29, 2007

 4. દીપ, તમે ખરેખર સાચી વાત કરી છે. સાવચેતી રાખીને જીવન જીવવુ જોઇએ. જે જીવન મળ્યું છે તેને સારી રીતે સદ ઉપયોગી બનાવવુ જોઇએ.

  ટિપ્પણી by Rekha Barad | જાન્યુઆરી 29, 2007


Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: