"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

હસતો રહ્યો

 

 વષૌ લગી  કારણ વિના  અંધાર પર  હસતો રહ્યો,
મહેંકતી  આંખે  સજેલી  ધાર  પર  હાસતો  રહ્યો.

વિશ્વના   આ     રૂપ-ચક્રો  કેટલું    હાંફ્યા  કરે ,
કોને કહું? આધારહીન  આધાર  પર હસતો રહ્યો.

માગૅમાં  અમથા મળેલા  ગમ  હજીયે   યાદ છે,
ખાલી મળેલા સ્મિત મહીંના ખાર પર હસતો રહ્યો.

પાંખ છું પણ  ભીંતના કો’ ભારથી  સ્વરતો રહ્યો,
જીત પર  હસતો  રહ્યો ને  હાર પર હસતો   રહ્યો.

જાન્યુઆરી 28, 2007 - Posted by | સ્વરચિત રચના

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s