"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

આજ વતન ને યાદ કરીયે.

images10.jpg 

દૂર બેઠા દશૅન કરીયે, આજ વતનને યાદ કરીયે
ભલે રહ્યા દૂર વતન થી ,  મા !અમે સંતાન  તમારા.
               આજ વતનને યાદ કરીયે…

સરહદ અમારી  સલામત  રહે ,પ્યારું છે વતન  અમારૂ,
ભેદ-ભાવ ભુલી બધા  ચાલો દેશનું જતન કરી યે.
               આજ વતન ને યાદ કરીયે.

ધમૅ-કમૅ છે દેશ-ભક્તિમાં, બાકી રહે દૂર ગગનમાં,
જગમાં રહે  ” ભારત ” નામ મોખરે,
               આજ વતનને યાદ કરીયે.

હાકલ  દેજે,   મા  તું જો મુશ્કીલ માં,
હાજર થાશું મા તારા ચરણ માં,
               આજ વતન ને યાદ કરીયે.

                ( મા-ભોમ ખાતીર)

જાન્યુઆરી 28, 2007 - Posted by | કાવ્ય

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: