"ફૂલવાડી"

શબ્દગંગાની હૃદય-ઉર્મિ એટલે ફૂલવાડી

મા !!

namaste1.gif 

 

અસહ્ય પીડામાં  પણ હસતી,નવ મહિના કુખમાં રાખ્યા બાળની ઢાલ બની,
સહેતી  સર્વ  દુઃખો     હે! મા  તું    સહનશીલતાની  પરમ  મુર્તી  બની.

રડતા   જોઇ બાળાનાના, મા  તું   પણ રડતી રહી   દયાની   દેવી બની,
અમે   પોઢ્યા  પારણા માં , મા  તું   ઝુલાવતી   રહી  રાત રાણી   બની.

મા  હતી  ભુખી-તરસી   ત્યારે પણ , અમે  રમતા રહ્યા  બાળ મસ્ત બની,
પાંખ ફુટી ને અમે તો ઊડ્વા લાગ્યા,મા તુ આશિષ  દેતી રહી  મુગ્ધા  બની.

ઋણ   કેમ  કરી ચુકવી શકું  એક દીન માં, મા  તારું આજ મધર્-ડે  બની,
ભવ્-ભવનું છે આ  બંધન , કરીએ નમસ્કાર મા તને  સારા સંતાન  બની.

મા હોય જો સાથ આજ, ધરજો  પ્રેમના  પુશ્પો  એક સારા બાગવાન બની,
શબ્દ પણ ઓછા પડેછે  મા  આજ , નમી ને વંદન કરુછું નાનો બાળ બની.

 

જાન્યુઆરી 8, 2007 - Posted by | કાવ્ય

હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.

Thank you for visiting" ફૂલવાડી" Thank you for your comments.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: